Rady, tipy, návody

 

Stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti, poté jej pusťte a to samé udělejte s tlačítkem pro snížení hlasitosti. Poté držte boční tlačítko, dokud se zařízení nerestartuje. Všechna tato tři tlačítka by měla být stisknuta v co nejkratší možné době.

Přihlaste se na https://www.icloud.com/find pomocí svého Apple ID Klikněte na ikonu Najít iPhoneKlikněte na Všechna zařízeníVyberete zařízení, které chcete odstranit Klikněte na Odstranit z účtu (pokud tlačítko Odstranit z účtu nevidíte, znovu klikněte na Všechna zařízení a potom vedle zařízení klikněte na tlačítko Smazat, následně zvolte...